język niemiecki

Malinowo, dnia 02.09.2009

OGŁOSZENIE

W każdy wtorek od godziny 14.25 do 15.25 odbywać się będą zajęcia

dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół

w Malinowie.