Rekrutacja do projektu "Dobry start w przyszłość"

Data publikacji: 2013-09-04 12:50:14

Tytuł projektu: „ Dobry start w przyszłość”

Okres trwania projektu: 01.08.2013-31.08.2015

Grupa docelowa:

W ramach I i II edycji projektu wsparciem zostanie objętych 52 uczniów (w tym 30K/22M) z Technikum ZS w Malinowie

Rekrutacja uczniów

I edycja: 02-13.09.2012 – 26 uczniów (15K/11M)

II edycja: 09.2013 - 26 uczniów (15K/11M)

ü W ramach projektu zapewniamy: transport, poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe

ü Formy wsparcia dla uczniów ZS Malinowo:

MODUŁ J. ANGIELSKIEGO

320h dydaktycznych dla 52 uczniów, 80h na 1 ucznia.

PROGRAM: Warsztaty przygotowujące do uzyskania Certyfikatu TOEIC, który sprawdza znajomość języka angielskiego.

Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej pracowni językowej.

DORADZTWO ZAWODOWE

312h dydaktycznych dla 52 uczniów, 6h na 1 ucznia

PROGRAM: warsztaty przygotowujące do stworzenia Indywidualnych Planów Działania, diagnoza potrzeb edukacyjnych oraz planowanie ścieżki kariery.

WYJAZD EDUKACYJNY

2-dniowy bezpłatny wyjazd na targi gastronomiczno-turystyczne dla 52 uczniów ( 26 osób na I edycję)

PROGRAM: carving, przyjęcia okolicznościowe, współczesne trendy w gastronomii i hotelarstwie. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć

w pokazach, degustacjach i konferencjach.

KURS OBSŁUGI PROGRAMÓW TURYSTYCZNYCH – GASTRO i CHART z Profesjonalną Obsługą Klienta

128h dydaktycznych dla 52 uczniów, 32h na 1 ucznia.

PROGRAM: GASTRO (obsługa programów dotykowych, elastyczne kształtowanie cen, współpraca z systemami hotelowymi),

CHART (modułowa budowa, rezerwacja – osób, grup, miejsc, planowanie żywienia, prowadzenie rozliczeń).

KURSY ZAWODOWE: BARISTA, SOMMELIER, BARMAN, CUKIERNIK, RZEŹBIARZ CZEKOLADY, MENADŻER GASTRONOMII, RECEPCJONISTA – do wyboru

30h na 1 ucznia. Kursy kończące się certyfikatami.

STAŻE ZAWODOWE.

12480h staży zawodowych dla 52 uczniów, 240h stażu na 1 ucznia.

PROGRAM: w ramach współpracy z przedsiębiorcami każdy uczestnik odbędzie płatny staż zawodowy w przedsiębiorstwie

z branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej.