Jak zawsze MALINOWO kształci zawodowo.

Data publikacji: 2016-10-13 12:15:11

Wartość dofinansowania 386 375,40 zł

Koszt całkowity (wartość projektu) 429 306,00 zł

Kurs Kelner (2 grupy po 10 osób, 36h dydaktycznych)

Kurs Kucharz (2 grupy po 10 osób, 44h dydaktycznych)

Kurs Pracownik Administracyjno-Biurowy (2 grupy po 13 osób, 30h dydaktycznych)

Kurs Obsługi klienta i technik sprzedaży (2 grupy po 13 osób, 28h dydaktycznych)

Szkolenie Autoprezentacja (2 grupy po 13 osób, 22h dydaktycznych)

Szkolenie Radzenie sobie ze stresem (2 grupy po 13 osób, 22h dydaktycznych)

Szkolenie Zarządzanie czasem (2 grupy po 13 osób, 22h dydaktycznych)

Płatne staże zawodowe 150h – 1668 zł brutto + zwrot kosztów dojazdu

Celem projektu jest wzrost kompetencji pracowniczych u 26 uczniów/nic (18K,8M) z kierunku Technik hotelarstwa i Technik żywienia i usług gastronomicznych z ZS w Malinowie poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów i szkoleń oraz odbycia staży u pracodawców w okresie IX.2016-VIII.2017. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: współpracę z pracodawcami, Kursów zawodowych (kelner, kucharz, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa klienta i technik sprzedaży) oraz miękkich szkoleń umiejętności pracowniczych (autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem). Zdobyta wiedza zostanie zastosowana w praktyce w ramach stażu u pracodawców. Projekt jest skierowany do 26 uczniów/nic z ZS w Malinowe z kierunku Technik hotelarstwa i Technik żywienia i usług gastronomicznych z obszarów wiejskich Powiatu Działdowskiego. Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost zatrudnialności uczestników projektu poprzez nabycie i potwierdzenie kwalifikacji i umiejętności praktycznych i zastosowanie ich w praktyce u Pracodawców.