VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu

Data publikacji: 2015-11-17 10:11:21

W dniu 7 listopada 2015 roku uczennice: Anita Chojnacka i Celina Kaczmarczyk uczestniczyły w wojewódzkim VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. Konkurs ten stał się w Elblągu tradycją i jest organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbląga. Konkurs w tym roku był organizowany pod hasłem „Elbląg – Nasza mała ojczyzna”.

Motto konkursu to: „ Zawód hotelarz - zawód z przyszłością”. Celem konkursu było: podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem i turystyką, poszerzenie wiadomości z zakresu objętego programem nauczania dla zawodu technik hotelarstwa, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu hotelarskim.

Etap I – test - składał się z 50 pytań; czas trwania testu wynosił 60 minut. Etap II finałowy - praktyczny – polegał na wykonaniu procedury zameldowania gościa zagranicznego w pracowni hotelarskiej wyposażanej w recepcję i dokumenty stosowane w recepcji do niezbędnego wykonania zadania. Rozmowę z uczniami w ramach procedury zameldowania przeprowadzał ekspert językowy (gość ). Jak co roku do wygrania były cenne nagrody: indeks na uczelnię wyższą, pobyty w hotelach oraz nagrody rzeczowe.

Izabela Mrozińska