Ognisko klas pierwszych

Data publikacji: 2009-09-25 19:06:40

Jak co roku w Zespole Szkół w Malinowie zostało zorganizowane ognisko integracyjne dla klas pierwszych pod hasłem :" Dzień Pieczonego Ziemniaka" , w ognisku brały udział następujące klasy-I ZS, I TH, I TOUG. Odbyły się liczne konkursy np. kalambury, odgadnięcie hasła z rozsypanki, przygotowanie krótkiego wierszyka o swojej klasie, przygotowanie swojego wychowawcy z ziemniaka ;), rzut ziemniakiem do celu oraz wiele różnych zababw dla młodzieży. Po konkursach jury oceniło klasy i przyznało pierwsze, drugie oraz trzecie mniejsce. I tak, miejsce I zajęła klasa I ZS, miejsce II zajęła klasa I TH, zaś miejsce III zajęła klasa I TOUG. Następnie wszyscy zasiedli do pieczonych kiełbasek przy ognisku. Atmosfera była bardzo miła, klasy miały sposobność poznania siebie bliżej oraz współpracy ze sobą. Ognisko zorganizował Zespół Profilaktyczny wraz z pedagogiem szkonym.

Dziękujemy bardzo za pomoc w zorganizowaniu ogniska panu Wiesławowi Wojnarowskiemu,

panom konserwatorom oraz Dyrekcji Szkoły.

Edyta Jędrzejewska