Najlepszy Hotelarz 2015

Data publikacji: 2015-03-05 22:08:44

17 grudnia 2014 r. odbył się etap pisemny konkursu „Najlepszy hotelarz roku szkolnego 2014/2015”. Chętni uczniowie pisali test składający się z 60 pytań. Do II etapu konkursu – etapu praktycznego, po wstępnych eliminacjach pisemnych, ostatecznie przystąpiło 9 uczestników.

We wtorek, 20 stycznia 2015 roku, odbył się etap praktyczny konkursu „Najlepszy hotelarz roku szkolnego 2014/2015”, którego głównym celem było rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu hotelarstwa. Konkurs miał wyłonić najlepszego hotelarza szkoły. Zmagania uczestników oceniała specjalnie do tego powołana komisja. II etap konkursu był podzielony na dwa kolejne etapy.

Zadanie pierwsze pod nazwą „ Recepcja i jej tajniki” polegało na obsłudze gościa zza lady recepcyjnej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością prawidłowych zasad podczas obsługi gościa oraz umiejętnością poradzenia sobie w każdej sytuacji. Jury zwracało uwagę przede wszystkim na umiejętność właściwej obsługi gościa hotelowego, treść wypowiedzi, poprawność językową i atrakcyjność wypowiedzi uczestników konkursu, a także na ich wygląd zewnętrzny, sposób bycia i poruszania się oraz postawę. Ważne było również poczucie humoru, umiejętność przyciągania uwagi i urok osobisty.

Na podstawie uzyskanych wyników z pierwszego zadania do drugiego etapu - finałowego zakwalifikowało się 4 uczestników. W konkurencji pod tytułem „Stół ładnie nakryty” sprawdzona została znajomość zasad nakrywania stołu. Jury oceniło sposób nakrycia stołu, organizację pracy i wygląd stołu. Finaliści po zapoznaniu się z zadaniem musieli dobrać odpowiednią zastawę stołową do wylosowanego zestawu menu i we właściwy sposób nakryć stół dla jednej osoby oraz omówić wykonane zadanie.

Uczestników podczas konkursu dopingowali: dyrekcja i nauczyciele oraz uczniowie szkoły. Część oficjalną konkursu prowadziła uczennica Monika Cybulska. Konkurs urozmaicony był prezentacją scenki artystycznej pt.: „Jak trudny potrafi być czasami gość hotelowy?”.

Konkurs oceniali nauczyciele, a mianowicie: Pani Izabela Mrozińska, Pani Aleksandra Czarnecka i Pan Piotr Dercz. W pracach komisji brała również udział wicedyrektor - Pani Alicja Golian. Nagrodę główną i tytuł najlepszego hotelarza roku szkolnego 2014/2015 otrzymała Celina Kaczmarczyk, drugie miejsce przypadło Anicie Chojnackiej, natomiast trzecie miejsce zajęła Wioletta Świniarska. Celina i Anita będą reprezentowały naszą szkołę w „Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie” w Zespole Szkół Turystyczno – Hotelarskich w Elblągu.

Izabela Mrozińska