Prawie milion złotych na modernizację oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie !!!

Data publikacji: 2010-05-20 20:44:35

Projekt naszej szkoły "Modernizacja oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich w Zespole Szkół w Malinowie" został wybrany przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej nr 3 – Infrastruktura społeczna, Działania 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/3.1.

Wartość projektu 921 086,06 zł Kwota dofinansowania z EFRR 736 857,39 zł.

Okres realizacji projektu: I kw. 2010 – do IV kw. 2011 r.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i wyposażenie pracowni gastronomicznych i hotelarskich: pracownia gastronomiczna, pracownia obsługi konsumenta, pracownia dydaktyczna - recepcja, pracownia dydaktyczna - jednostka mieszkalna, pracownia dydaktyczna - sala konferencyjna. Z pracowni korzystać będą uczniowie kierunków : technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz małej gastronomii , technik obsługi turystycznej i technik kelner

.

Stron główna projektu http://sites.google.com/a/zsmalinowo.com/projekt/