Konkurs hotelarski "Najlepszy Hotelarz 2016"

Data publikacji: 2016-06-04 21:06:06

31 marca 2016 r. odbył się etap pisemny konkursu „Najlepszy hotelarz 2015/2016”. Chętni uczniowie pisali test składający się z 60 pytań. Do II etapu konkursu – etapu praktycznego, po wstępnych eliminacjach pisemnych, ostatecznie przystąpiło 6 uczestników.

We wtorek, 31 maja 2016 roku, odbył się etap praktyczny konkursu „Najlepszy hotelarz 2015/2016”, którego głównym celem było rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu hotelarstwa. Konkurs miał wyłonić najlepszego hotelarza szkoły. Zmagania uczestników oceniała powołana do tego komisja. W pracach komisji brał udział zaproszony gość – Pan Jerzy Grzela, właściciel zajazdu „Pod Koniem” w Malinowie.

Konkurs był podzielony na dwa kolejne etapy. Zadanie pierwsze pod nazwą „ Recepcja i jej tajniki” polegało na obsłudze gościa zza lady recepcyjnej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością prawidłowych zasad podczas obsługi gościa oraz umiejętnością poradzenia sobie w każdej sytuacji. Jury zwracało uwagę przede wszystkim na umiejętność właściwej obsługi gościa hotelowego, treść wypowiedzi, poprawność językową i atrakcyjność wypowiedzi uczestników konkursu, a także na ich wygląd zewnętrzny, sposób bycia i poruszania się oraz postawę. Ważne było również poczucie humoru, umiejętność przyciągania uwagi i urok osobisty.

Na podstawie uzyskanych wyników z pierwszego zadania do drugiego etapu finałowego zakwalifikowało się 3 uczestników. W konkurencji pod tytułem „ Pokój perfekcyjnie sprzątnięty” sprawdzona zostanie znajomość właściwych zasad przygotowania pokoju po wyjeździe gościa. Jury oceni zastosowane techniki sprzątania, dobór sprzętu i organizację pracy. Finalistki po zapoznaniu się z zadaniem będą musiały dobrać odpowiedni sprzęt i środki czystości oraz we właściwy sposób przygotować pokój.

Uczestników podczas konkursu dopingowali: dyrekcja i nauczyciele oraz uczniowie szkoły. Część oficjalną konkursu prowadziła uczennica Monika Cybulska. Konkurs urozmaicony był zaprezentowaniem pokazu synchronicznego – „Musztry kelnerskiej” w wykonaniu uczniów z klasy III Technikum Hotelarskiego, pod nadzorem Pani Aleksandry Czarneckiej.

Konkurs oceniali nauczyciele, a mianowicie: Pani Izabela Mrozińska i Pani Aleksandra Czarnecka oraz zaproszony gość - Pan Jerzy Grzela. Nagrodę główną i tytuł Najlepszego Hotelarza roku szkolnego 2015/2016 otrzymała Celina Kaczmarczyk, drugie miejsce przypadło Anicie Chojnackiej, natomiast trzecie miejsce zajęła Wioletta Świniarska. Celina i Anita będą reprezentowały naszą szkołę w „Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie” w Zespole Szkół Turystyczno – Hotelarskich w Elblągu.

Izabela Mrozińska