Dzień Przedsiębiorczości

Data publikacji: 2015-03-31 14:59:10

25.03.2015 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w XII edycji.

Dzień przedsiębiorczości to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Dzień

przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i

zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Za pośrednictwem programu uczniowie naszej szkoły mieli okazję, odbyć kilkugodzinne praktyki dn.25.03.2015 roku między innymi w:

− Areszcie Śledczym w Działdowie

− „Walmarze” w Działdowie

− Przedszkolu nr 3 w Działdowie

− Przedszkolu nr 5 w Działdowie

W sumie w projekcie udział wzięło 19 uczniów.

Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów. Mam nadzieję, że w kolejnym

roku w tym projekcie weźmie udział więcej uczniów naszej szkoły.

J. Tańska