Rekrutacja 2010/11

 
 Typ szkoły
 Forma i cykl kształcenia
 Język obcy
 Liczba miejsc
 Wolne miejsca po dokonanej rekrutacji
Stan na...
 Uwagi
 Liceum Profilowane
profil ekonomiczno -  administracyjny
 dz./3
angielski
niemiecki
 30
 
 
 Technikum
 
technik hotelarstwa
 
technik obsługi turystycznej
 
 
technik kelner
 
technik organizacji usług gastronomicznych
 
technik technologii żywności
 
technik rolnik
 
technik technologii szkła
 dz./4
angielski
niemiecki
 
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
30
 
 
 
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 w zawodzie:
 
kucharz małej gastronomii
 
operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 
wielozawodowa
 
 
 
dz./2
 
dz./3
 
dz./2
 
angielski
niemiecki
 
 
 
30
 
30
 
30
 
 
 dz. - dzienna
 
 
 
 
 

 

 
 
Ċ
Piotr Dercz,
17 lut 2010, 00:29
Comments