Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

 

1.09.2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

wrzesień

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, otrzęsiny

7.09

Rada Pedagogiczna

15.09

Rada Pedagogiczna

22.09

Spotkanie z rodzicami

6.10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna T.15, T.06

11.10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna T.15, T.11

14.10

Święto Komisji Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Październik/listopad

Szkolne eliminacje olimpiad przedmiotowych i zawodowych

18.10

Rada Pedagogiczna

28.10

Apel Wszystkich Świętych

31.10

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2.11

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.11

Apel Narodowe Święto Niepodległości

17.11

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.11

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną klasy IV

22.11

Spotkanie z rodzicami

12.12

Termin wystawienia ocen semestralnych w klasach IV

15.12

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna klas IV

19.12

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną klasy I,II,III

22.12

Jasełka szkolne, spotkania wigilijne

23.12.2016-01.01.2017

 

Zimowa przerwa świąteczna

6.01

Święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy

9.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna T.11, T.12, T.15

12.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna T.06,T.12, T15

17.01

Termin wystawienia ocen semestralnych w klasach I,II,III

19.01

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna klas I,II,III

20.01

Dzień patronki szkoły

23.01- 05.02

Ferie zimowe

17.02

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna T.06

23.02

Rada Pedagogiczna

8.03

Dzień Dziewczyny

20.03

Termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach IV

21.03

Dzień otwarty szkoły

23.03

Spotkanie z rodzicami

13-18.04

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04

Termin wystawienia klasyfikacyjnych ocen rocznych w klasach IV

26.04

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IV

28.04

Pożegnanie klas maturalnych

8-20.05

Część ustna egzaminu maturalnego

1.05

Święto Pracy - dzień wolny od pracy

2.05

Dzień Flagi RP. dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od pracy

04.05

Język polski - część pisemna egzaminu maturalnego PP,PR

05.05

Matematyka - część pisemna egzaminu maturalnego PP

08.05

Język angielski - część pisemna egzaminu maturalnego PP,PR

12.05

Termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych

12.05

Biologia - część pisemna egzaminu maturalnego PR

16.05

Geografia - część pisemna egzaminu maturalnego PR

18.05

Rada Pedagogiczna. Spotkanie z rodzicami

1.06

Dzień Dziecka

14.06

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych

15.06

Boże Ciało - dzień wolny od pracy

20.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna T.11, T.06

21.06

Rada Pedagogiczna  klasyfikacyjna

22.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna T.06

23.06

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06

Rada Pedagogiczna

24.06-31.08

Ferie letnie

26.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna T.11,

 

1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

1


  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  1 września 2015 r.
 
(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  2

  Zimowa przerwa świąteczna

  23-31 grudnia 2015

   (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  3

  Ferie zimowe

  25 stycznia – 7 lutego 2016 r.
  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

  (podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  4

  Wiosenna przerwa świąteczna

  24 – 29 marca 2016 r.

  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  5

  Zakończenie zajęć w klasach
  programowo najwyższych w szkołach
  ponadgimnazjalnych
  29 kwietnia 2016 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  6

  Egzamin maturalny:
  - język polski
  - z języka angielskiego
  - z matematyki

  Część ustna egzaminu:
  od 4 do 27 maja 2016 r - języki obce nowożytne
  od 9 di 21 maja 2016 r. – język polski
 
Część pisemna egzaminu:
  Od 4 do 24 maja 2016 r. – termin główny, w tym:
  4 maja 2016 r. – język polski - pp
  5 maja 2016 r. – język angielski - pp
  6 maja 2016 r. – matematyka - pp

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

  7

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje
  zawodowe:
  - etap pisemny
  - etap praktyczny

  Etap pisemny 20 czerwca 2016 r. – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
  Etap praktyczny od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r.- dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

  (podstawa prawna: § 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
  8

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje
  w zawodzie
  - część pisemna
  - część praktyczna

  Sesja 1: styczeń – luty 2016 r. tj.:
  14 stycznia 2016 – część pisemna.
15 stycznia 2016 –
część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
  Od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r.– w pozostałych kwalifikacjach

Sesja 3: maj – lipiec 2016 r. tj.:

  17 czerwiec 2016 – część pisemna.
23 czerwica 2016 – część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
  Od 30 maja do 4 lipca 2016 r.– w pozostałych kwalifikacjach

Sesja 4: sierpień – październik 2016 r. tj.:

  6 października 2016 – część pisemna.
11 października 2016 –
część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
  Od 6 września do 17 października 2016 r.– w pozostałych kwalifikacjach

   (podstawa prawna: §1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2012 r. poz. 262)
  9

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  24 czerwca 2016 r.

  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  10

  Ferie letnie
  25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


 8 września 2015 roku, godz. 17:00 Pierwsze spotkanie z rodzicamiZapoznanie rodziców z:

- planem wychowawczym

- programem profilaktycznym

- WZO

- kalendarzem roku szkolnego

- zasadami usprawiedliwiania nieobecności

- częstotliwością spotkań z rodzicami

- wybór trójek klasowych

- informacja o wpłatach na Radę Rodziców itd.
 12 listopada 2015 r., godz. 17:00 Spotkanie z rodzicamiZapoznanie rodziców z osiągnięciami uczniów oraz przewidywanymi ocenami półrocznymi klas programowo najwyższych
 21 stycznia 2015 r., godz.17.00 Spotkanie z rodzicamiInformacja o ocenach półrocznych w klasach I, II, III.
 30  marca 2016, godz.17.00 Spotkanie z rodzicamiPodanie informacji o ocenach końcoworocznych w klasach IV
 19 maja 2016 r. godz.17 Spotkanie z rodzicamiPodanie informacji o ocenach końcoworocznych w klasach I, II, III

Comments