Ogłoszenia‎ > ‎

Zawiadomienie o wyborze oferty

opublikowane: 25 paź 2011, 03:03 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 25 paź 2011, 03:03 ]

Malinowo, dnia 24.10.2011 roku

 

ZS/G/2211/7/2011

 

 

 

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty. 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. nr 113 poz. 759
z 2010r.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu ograniczonym nr ogłoszenia 295554-2011 z dnia
19 września 2011 roku. Jednocześnie proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma zgodnie z art. 27 ust 2.

 

A.       Wybór najkorzystniejszej oferty oraz punktacja przyznana oferentom.

1

Robert Mendalka PPHU COLORBET  13-200 Działdowo, ul. Graniczna 24

100 pkt – najniższa cena

2

INS-BUD Bartosz Zarębski, 13-100 Nidzica, ul. Sienkiewicza 4B

87,52 pkt

3

Z.P.U.H. BUDOMONTAŻ Zdzisław Hasiak, 13-200 Działdowo, ul. Polna 5

82,58 pkt

4

Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Budowlane Teresa Lech,
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 61

79,28 pkt

5

SKANSKA S.A.  01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

76,99 pkt

6

PRIMBUD Sp. z o.o.  13-200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 1

76,22 pkt

7

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Sp. z o.o. 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 2

75,06 pkt

8

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska,
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

60,95 pkt

9

MB MAX Sp. z o.o.  00-466 Warszawa, ul. Nowosielecka 14A lok. U3/S2

58,05 pkt

10

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOPRZEM Sp. z o.o
10-012 Olsztyn, ul. Orkana 5b

56,28 pkt

11

Przedsiębiorstwo Budowlane ARBET Sp. z o.o , 10-424 Olsztyn, ul. Budowlana 3

41,41 pkt

 

B. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne :

Nie dotyczy

C. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy

D. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Po 29 października 2011 r.

                                                                                                                                             Z poważaniem

Do wiadomości:

a/a

ĉ
Piotr Dercz,
25 paź 2011, 03:03
Comments