Język polski‎ > ‎

język niemiecki

  
 
         

Malinowo, dnia 02.09.2009

                                                                      

 

OGŁOSZENIE

 

W każdy wtorek od godziny 14.25 do 15.25 odbywać się będą zajęcia

 

 dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół

 

 w Malinowie.