Parasol demokracji

Projekt " Parasol demokracji" służy zwiększeniu świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, w grupie której zaobserwować można nasilające się zjawisko "deficytu obywatelskiego" niechęci do współdecydowaniu o losach kraju. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadach świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.