VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu

opublikowane: 7 kwi 2014, 11:54 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 10 kwi 2014, 11:34 ]

W dniu 4 kwietnia 2014 roku uczennica Patrycja Gąsiorowska i uczeń Kamil Zawadzki uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Zespole Szkół Turystyczno- Hotelarskich w Elblągu. Konkurs ten stał się w Elblągu tradycją. Organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Elbląga. Motto  konkursu to: „ Zawód hotelarz - zawód z przyszłością”. Celem konkursu było: podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami związanymi z hotelarstwem i turystyką, poszerzenie wiadomości z zakresu objętego programem nauczania dla zawodu technik hotelarstwa, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu hotelarskim. Etap I – test - składał się z 50 pytań; czas trwania testu wynosił 60 minut. Etap II finałowy - praktyczny – polegał na wykonaniu procedury przyjęcia rezerwacji telefonicznej. Rozmowę z uczniami w ramach procedury przyjęcia rezerwacji telefonicznej przeprowadzał ekspert językowy (gość ). Jak co roku do wygrania były cenne nagrody: indeks na uczelnię wyższą, pobyty w hotelach oraz nagrody rzeczowe.

   Izabela MrozińskaWięcej o konkursie


https://www.facebook.com/pages/Fototechnik-ZSTH/127870394034360

https://www.facebook.com/pages/Fototechnik-ZSTH/127870394034360

https://www.facebook.com/pages/Fototechnik-ZSTH/127870394034360
fot. https://www.facebook.com/pages/Fototechnik-ZSTH/127870394034360

fot. https://www.facebook.com/pages/Fototechnik-ZSTH/127870394034360

Comments