Sukces naszych uczniów na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

opublikowane: 16 maj 2016, 13:12 przez Zespół Szkół Malinowo   [ zaktualizowane 16 maj 2016, 13:16 ]
W lutym 2016 roku odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których wzięło udział 2400 uczniów w tym również uczniowie ZS w Malinowie. W wyniku wszystkich szkolnych eliminacji, które zostały podzielone na 8 specjalności, do dalszego etapu -  eliminacji okręgowych,  zostało zakwalifikowanych 197 osób, w tym 3 uczniów z Zespołu Szkół w Malinowie.  Wszyscy uczniowie biorący udział w szkolnych eliminacjach rozwiązywali test z wybranej specjalności:

 

1.       Agrobiznes

2.       Architektura krajobrazu

3.       Gastronomia

4.       Mechanizacja rolnictwa

5.       Produkcja roślinna

6.       Produkcja zwierzęca

7.       Technologia żywności

8.       Weterynaria

 

Uczniowie z ZS w Malinowie  podczas eliminacji szkolnych rozwiązywali testy z technologii gastronomicznej i gastronomii. Do dalszego etapu – eliminacji okręgowych Olimpiady WiUR zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

1.       Karolina Rudomina klasa III TŻiUG – technologia gastronomiczna

2.       Sebastian Krupiński klasa II TŻiUG – technologia gastronomiczna

3.       Artur Kolasa klasa III TŻiUG – gastronomia

 

Dnia 22.04.2016 roku w Olsztynie na UWM odbyły się eliminacje okręgowe XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.  Podczas olimpiady odbyły się eliminacje pisemne i praktyczne. Naszą szkołę ostatecznie reprezentowały 2 osoby: Karolina Rudomina i Sebastian Krupiński, którzy kolejno ostatecznie zajęli 12 i 10 miejsce.Opiekunami uczniów były panie Alicja Golian, Małgorzata Halicka oraz Magdalena Trzuskowska.
Comments