Wewnątrzszkolny Konkurs „SAVOIR VIVRE” 16 LUTEGO 2012 r

opublikowane: 3 sty 2012, 02:08 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 3 sty 2012, 02:09 ]

 

 I Wewnątrzszkolny Konkurs

„SAVOIR VIVRE”

16 LUTEGO 2012 r.

 

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Malinowie

Zgłoszenia 3 – osobowych zespołów klasowych przyjmowane są do 9 lutego  2012 r.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu:

 mgr Aleksandra Czarnecka

 mgr inż. Małgorzata Halicka

 

Skład jury stanowić będą nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół w Malinowie
Cel konkursu:

1. zainteresowanie uczniów dobrymi manierami na co dzień i od święta,

2. popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych okolicznościach,

3. zachęcanie młodzieży do pracy nad swoim wizerunkiem,

4. wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności nabytych w ramach własnych zainteresowań, w domu, szkole, na przyjęciu itp., dotyczących savoir vivre’u.

 

Regulamin konkursu:

Wszyscy uczestnicy muszą wykazać się znajomością zasad savoir vivre’u, a w szczególności:

1. powitanie, prezentacja, pożegnanie,

2. sztuka prowadzenia rozmowy, rozmowy telefonicznej

3. zachowanie się w kinie, restauracji, na koncercie, podczas podróży, w    pracy, w szkole na specjalnych uroczystościach, w kościele, na ulicy itp.,

4. wiązanie krawata

5. organizowanie przyjęcia,

6. czystość,

7. luźne uwagi i spostrzeżenia (takt, dyskrecja, tolerancja, rozczarowanie, pochlebstwa, pochopne osądy itp.).

 

Czas trwania konkursu ok 120 min. i obejmować będzie konkurencje z zakresu:

1. autoprezentacji,

2. ubioru,

3. odpowiedzi na wylosowane pytanie z zakresu savoir vivre,

4. nakrycia stołu,

5. umiejętności odpowiedniego konsumowania posiłku,
6. umiejętności zastosowania zasad savoir vivre w różnych okolicznościach – scenki sytuacyjne.

7. wiązanie krawata

8. prezentacja „zadania domowego”cytaty,przysłowia, aforyzmy mówiące o kulturze człowieka – kodeks kulturalnego ucznia

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 I etap – ocena wyglądu zewnętrznego grupy oraz pisemnych lub ustnych odpowiedzi na zadane pytania 

 II etap, do którego przechodzi 3-5 grup, polega na ocenie scenki sytuacyjnej, przedstawionej przez zespoły, wiązanie krawata

 III etap, do którego przechodzą 3 grupy, polega na odpowiednim nakryciu stołu oraz sztuce konsumpcji wybranych produktów spożywczych, oraz stworzenie Kodeksu Kulturalnego Ucznia („zadania domowego”)


Comments