Szkolny Konkurs "Najlepszy Hotelarz 2015/16"

opublikowane: 9 mar 2016, 12:49 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 21 mar 2016, 15:37 przez Zespół Szkół Malinowo ]

Regulamin Szkolnego Konkursu „Najlepszy Hotelarz 2015/2016” – etap pisemny

 

1.     Konkurs kierowany jest do uczniów klas: I, II, III i IV Technikum Hotelarskiego.

2.     Celem konkursu jest :

- rozwijanie wśród młodzieży  zainteresowania hotelarstwem

 i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych,

- pobudzanie ambicji doskonalenia zawodowego uczniów klas hotelarskich,

- lepsze przygotowanie uczniów do  podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko – turystycznych szkół wyższych.

     3. Etap szkolny konkursu – pisemny odbędzie się

 31 marca 2016 roku o godzinie 11.25 w salach 26 i 30.

3.     W etapie tym uczniowie będą musieli napisać test, składający się z 60 pytań, który będzie obejmował różne zagadnienia dotyczące hotelarstwa.

4.     Spośród osób, które będą pisały test, zostanie wyłonionych 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów, które zostaną zakwalifikowane do etapu szkolnego – praktycznego konkursu. Będą one również miały szansę reprezentować szkołę w hotelarskich konkursach międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz otrzymać atrakcyjne nagrody.

5.     Komisja szkolna konkursu w składzie: mgr Izabela Mrozińska, mgr Aleksandra Czarnecka i mgr Piotr Dercz, będzie czuwać nad jego prawidłowym przebiegiem.

6.     Osoby, które są zainteresowane  udziałem w konkursie, są proszone o zgłoszenie się do członków komisji do dnia 23 marca 2016 roku.

 

Izabela Mrozińska
Comments