REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KULINARNEGO 2014

opublikowane: 3 kwi 2014, 02:37 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 3 kwi 2014, 02:45 ]
Celem szkolnego konkursu gastronomicznego jest propagowanie sztuki kulinarnej, rozbudzanie zamiłowania do zawodu oraz integracji z rodzicami uczniów i,,wyłowienie’’ talentów kulinarnych wśród młodzieży Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie.

 

Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pierogów. 


I.   Konkurs rodzic- uczeń jest konkursem wewnątrzszkolnym, jednostopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas: ZSZ – zawód kucharz , Technikum Zawodowego – zawód Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz ich rodzice

II.   Przebieg konkursu nadzoruje oraz dokonuje oceny przygotowanych potraw Komisja Konkursowa.

 

W skład Komisji wchodzą:

  dyrektor ZS: Michał Struzik,

  zastępca dyrektora: Alicja Golian

  nauczyciel przedmiotów gastronomicznych: Iwona Szulc

 

III. Konkurs przebiega w jednym etapie. Do konkursu uczniowie wraz z rodzicami zgłaszają się do nauczyciela uczącego gastronomicznych przedmiotów zawodowych do dnia  04.04.2014r do Pani Iwony Szulc

 

IV. Konkurs odbędzie się 08.04.2014r  w ZS w Malinowie w pracowni cukierniczej  i czekolady

 

Przebieg konkursu:

• Rozpoczęcie konkursu, losowanie i przygotowanie stanowisk - godz. 11.00

• Przygotowanie i podanie pierogów - godz. 11.30 – 12.30

• Prezentacja i omówienie

V. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni być ubrani w określone przepisami stroje robocze: zapaski i czapki kucharskie, posiadać ręczniki, ściereczki oraz książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami do celów sanitarno- epidemiologicznych.

 

VI. Tematykę i sposób przeprowadzania konkursu określiła Komisja Przedmiotów Zawodowych w oparciu o obowiązujący program nauczania dla TŻ, ZSZ w zakresie umiejętności praktycznych z przedmiotów zawodowych:

 

• technologia gastronomiczna

• towaroznawstwo

• zajęcia praktyczne

 

VII. Uczestnicy wykonują potrawy ze wskazanych surowców.

Każda grupa przygotowuje dwie porcje potrawy.

 

Kryteria oceniania przebiegu konkursu:

50 pkt. w tym:

• Organizacja stanowiska pracy, BHP max 10 pkt.

• Technika wykonania max 10 pkt.

• Oryginalność i pomysłowość max 5 pkt.

• Czas i rytm pracy max 5 pkt.

• Ocena organoleptyczna potrawy max 10 pkt.

Sposób podania max 10 pkt.

 

VIII. Wyniki i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Comments