"Profesjonalna kadra nauczycielska ZS w Malinowie"

opublikowane: 15 wrz 2012, 02:36 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 19 wrz 2012, 05:00 ]
"Profesjonalna kadra nauczycielska ZS w Malinowie"
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Okres trwania projektu:
01.08.2012 - 31.07.2013 r.

Grupa docelowa:
25 nauczycieli (20 Kobiet/5 Mężczyzn, w tym 12 Kobiet, 1 Mężczyzna kształcenia zawodowego) Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Głównym założeniem projektu jest podniesienie umiejętności pracy z uczniem, w tym rozwój umiejętności z zakresu psychoterapii w pracy z "trudnym" uczniem, rozwój umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych metod nauczania, a także rozwój umiejętności z zakresu ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej w nadzorze pedagogicznym.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:
Rozwój zawodowy nauczycieli będzie realizowany poprzez krótkie formy doskonalenia zawodowego, w formie warsztatów. Warsztaty będą opierać się na ćwiczeniach praktycznych, warsztatowych, będą realizowane metodami aktywnymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technik audiowizualnych.

 • WARSZTAT 1: ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM

  Program:

  - regulacje prawne,
  - kategorie zachowań "trudnych",
  - techniki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych (zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się),
  - socjalizacja ucznia z trudnościami,
  - komunikacja,
  - psychologia uczenia się,
  - tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPT).

 • WARSZTAT 2: TECHNOLOGIE INFOMACYJNO - KOMUNIKACYJNE WRAZ Z NOWOCZESNYMI METODAMI NAUCZANIA

  Program:

  - nauka treści ICT w oparciu o Syllabus ECDL e-Citizen wersja 1.0,
  - tworzenie prezentacji multimedialnych i wykorzystanie tablicy interaktywnej, projektora i innych multimediów w dydaktyce,
  - pobudzanie aktywności uczniów poprzez wykorzystanie multimedialnych technik nauki

 • WARSZTAT 3: EWALUACJA ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

  Program:
  - założenia ewaluacji, proces i konceptualizacja ewaluacji, metody, techniki, narzędzia w badaniach ewaluacyjnych (badania kwestionariuszowe, analiza dokumentów, wywiad, obserwacja),
  - przygotowanie wyników i zarządzanie procesami ewaluacji.

Ponadto dla uczestników przewidziano:

 • nieodpłatny poczęstunek w trakcie zajęć,

 • pomoce dydaktyczne.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE
 
 
ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM  15.09.2012 r.
ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM 15.09.2012 r.
ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM 15.09.2012 r.
ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM 15.09.2012 r.
ELEMENTY PSYCHOTERAPII W PRACY Z „TRUDNYM” UCZNIEM 15.09.2012 r.
Comments