"Parasol demokracji"

opublikowane: 17 gru 2013, 03:29 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 18 gru 2013, 08:16 ]

  • Zespół Szkół w Malinowie od października 2013 roku do czerwca 2014 bierze udział w projekcie „Parasol Demokracji”.Służy on zwiększeniu świadomości obywatelskiej wśród młodzieży, w grupie której można zaobserwować nasilające się zjawisko „deficytu obywatelskiego”czyli niechęci do współdecydowaniu o losach kraju. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego ,opartego na zasadach świadomego uczestnictwa w życiu.”Parasol Demokracji „wzmacnia społeczeństwo obywatelskie poprzez dostarczenie uczniom wiedzy na temat praw wyborczych i tym samym prowadzi do wzmocnienia demokratycznej kultury.
  • Do wzięcia udziału w projekcie zaproszono uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Zadanie uczniów polega na stworzeniu partii politycznych , ich programów i statutów. Przeprowadzenie akcji wyborczej w kwietniu 2014 rok i zaprzysiężenie partii zwycięskich w Parlamencie Polskim w Warszawie. Dodatkowo uczniowie co tydzień otrzymują zadania do wykonania z różnych dziedzin życia społecznego i politycznego. Dodatkowym zadaniem dla uczniów biorących udział w tym projekcie będzie przeprowadzenie dwóch debat politycznych na terenie naszej szkoły. W projekcie tym biorą udział uczniowie  klasy I H i ITŻGiU oraz pani Marzena Kasprowicz nauczyciel historii i wiedzy i społeczeństwa.


Marzena Kasprowicz
Warsztaty w ramach projektu "Parasol demokracji"


Comments