Malinowo kształci zawodowo !

opublikowane: 22 lut 2011, 07:01 przez Piotr Dercz   [ zaktualizowane 22 lut 2011, 07:32 ]
 

Rozwój nowoczesnego, dopasowanego do rynku pracy, kształcenia zawodowego zarówno na Warmii i Mazurach, jak i w całej Polsce stanowi duże wyzwanie. Jest to obszar od wielu lat zaniedbany, nie do inwestowany. Dostępne środki, pochodzące głównie z Funduszy Europejskich, stanowią ogromne możliwości dla rozwoju systemu oświaty i uczniów, jako przyszłych absolwentów. Analiza potrzeb edukacyjnych i zainteresowań uczniów pozwoliła przy współpracy z Instytucją Szkoleniową opracować projekt edukacyjny finansowany ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie ze szkoły w Malinowie skorzystają z ogromnej szansy, jaką oferuje Unia Europejska. Od kwietnia br. uczniowie ZSZ w Malinowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności zawodowe, a także podnosić poziom swojej wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych dzięki nowemu projektowi „Malinowo kształci zawodowo!” realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości usług edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/12.  Uczniom zaproponowane zostaną zajęcia  rozwijające umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych tj. zajęcia z ICT i przedsiębiorczości. Ponadto  uczniowie będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez kurs zawodowy Barmana 1-go stopnia oraz płatnych staży zawodowych w przedsiębiorstwach z branży hotelarsko-turystycznej. Ponadto każdy z uczestników projektu uzyska pomoc w opracowaniu indywidualnych planów kariery zawodowej, dzięki indywidualnym spotkaniom z doradcą zawodowym. Aby ułatwić dotarcie uczniom na zajęcia dodatkowe i powrót do domu przewidziano w projekcie środki finansowe na transport i posiłek. Projekt obejmie łącznie 60 uczniów, rekrutacja uczestników do I edycji projektu „Malinowo kształci zawodowo!” rozpocznie się 7.03.2011, a jej proces zakończy się 20.03.2011. Projekt został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dofinansowania. Na jego realizację pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości  583 470,60 zł. 
 
Magdalena Kamińska
Comments