Dzień Przedsiębiorczości

opublikowane: 31 mar 2015, 07:59 przez Zespół Szkół Malinowo   [ zaktualizowane 31 mar 2015, 08:00 ]
25.03.2015 roku uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w XII edycji.

Dzień przedsiębiorczości to  program  skierowany  do  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  organizowany  za  pośrednictwem Internetu. Dzień

przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w  planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i

zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

• odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

• zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

• pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do  wykonywania danego zawodu,

• doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.


Za pośrednictwem programu uczniowie naszej szkoły mieli okazję, odbyć kilkugodzinne praktyki  dn.25.03.2015 roku między innymi w:

− Areszcie Śledczym w Działdowie

− „Walmarze” w Działdowie

− Przedszkolu nr 3 w Działdowie

− Przedszkolu nr 5 w Działdowie


W sumie w projekcie udział wzięło 19 uczniów.

Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych uczniów. Mam nadzieję, że w kolejnym

roku w tym projekcie weźmie udział więcej uczniów naszej szkoły.

J. Tańska

Google+ Post

Comments