Egzaminy zawodowe

Strona główna

TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W MALINOWIEEgzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2018 r.

      I.        Informacje ogólne

·      Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu FORMUŁA 2012

przez uczniów lub słuchaczy
przez absolwetów szkół

                        II. 

Zdający, który nie zdał części egzaminu, po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym zdający przystąpił lub mógł przystąpić do części pisemnej egzaminu, przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.

 

·         Opłata za egzamin w roku 2018

Osoba  przystępująca do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny wnosi opłatę:

– w przypadku części pisemnej – 57,73 zł

– w przypadku części praktycznej – 115,47 zł

 

W przypadku absolwentów opłata w wysokości 173,20 zł za cały egzamin (eksternistyczny) jest pobierana w ‎przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu. ‎

Wpłat należy dokonywać na konto OKE  Łomża :

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Al. Legionów 9

18-400 Łomża

 

Numer konta: 59 1010 1049 0003292231000000 (zawsze sprawdzić na stronie OKE)

W tytule przelewu należy wpisać: EEZ_rok_imię_nazwisko zdającego

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu

·      Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement będzie wydawany nieodpłatnie na wniosek zainteresowanego (formularz wniosku do pobrania) przez OKE w Łomży w języku polskim oraz na życzenie, w wersji angielskiej. 

Więcej informacji na stronie www.europass.org.pl

Wzór wniosku w formacie PDF (otwórz)

· 

 

·         Deklaracja przystąpienia do egzaminu UCZEŃ / SŁUCHACZ / ABSOLWENT (załącznik 3)    FORMUŁA 2012

 

 

   III.        Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku

 

SESJA: STYCZEŃ – LUTY  2018

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - 23 marca 2018 r.

 25 maja 2018 r.- przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.

 

 

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji 1.: styczeń – luty 2018 r. i nie zdali tego egzaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2018 tj. do 30 marca 2018 r.

SESJA :    CZERWIEC- LIPIEC 2018

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2018 - do 18 lutego 2018 r.

Kwalifikacja  T.6    

Część pisemna  (60 min):    19 czerwca 2018 r.  (wtorek) -  godz.1000

Część praktyczna  (120 min): 25 i 26 czerwca 2018 r. (poniedziałek, wtorek) – według harmonogramu zmian : godz. 800, 1200, 1600.

 

Kwalifikacja  T.11   

Część pisemna  (60 min):      19 czerwca 2018 r.(wtorek) - godz.1000

Część praktyczna (150 min):  26 czerwca 2018 r. (wtorek) – godz. 900

Kwalifikacja  T.12

Część pisemna  (60 min):      19 czerwca 2018 r.(wtorek) - godz.1200

Część praktyczna (150 min):  26 czerwca 2018 r. (wtorek) – godz. 1300

Kwalifikacja T.15

Część pisemna  (60 min):      19 czerwca 2018 r.(wtorek) - godz.1200

Część praktyczna (150 min):  26 czerwca 2018 r. (wtorek)  – godz. 1300

 

 

 Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje    - 31 sierpnia 2018 r.

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje     - 31 sierpnia 2018 r. (ZSZ)

 

TERMINARZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18

W ZESPOLE SZKÓŁ W MALINOWIE

sesja: styczeń - luty 2018

część praktyczna

Nazwa kwalifikacji

Klasa

Data

egzaminu

Liczba

zgłoszonych

Komisja

T.12

 

10.01.2018

godz. 1300

sala nr 2

środa

 

Przewodniczący:

                Barbara Kobusińska-Behal

Członek:    Hanna Konicz

n. wsp.:    Mągdalena Pawłowska

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

IVTH

 

 

1

 

 

 

 

T.12

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

IVTH

+

absolwenci

 

13 + 3

 

   

 

   Przewodniczący:

        Edyta Jędrzejewska

Członek:      Anna Czuraj - Struzik

Członek:      Adam Włodarczyk

 

 

 

 

 

 

10.01.2018

godz. 1300

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TŻiUG

+

absolwenci

sala nr 1

 

środa

9+3

 

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

(poprawy)

III i lV

TŻiUG

16.02.2018

godz. 1200

sala nr 1

piątek

 

Przewodniczący:   Krystyna Barcikowska

Egzaminator:

                Janina Antoczenko-Ropiak

Asystent:    Alicja Golian

3 + 1

 

 

 część pisemna

Nazwa kwalifikacji

Klasa

Data

egzaminu

Liczba

zgłoszonych

Komisja


T.06

Sporządzanie potraw i napojów

(poprawy)

III i IV

TŻiUG

11.01.2018

godz.1000

sala nr 1

czwartek

1 + 1

 

 

  Przewodniczący:    Beata Tuńska

            Członek:     Mariola Jarzynka


absolwenci

ZSZ Kucharz

3


 

 


T.12

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

IVTH

11.01.2018

godz.1200

sala nr 2

czwartek

1

Przewodniczący:   Marzena Kasprowicz

              Członek:   ks. Łukasz Figurski

n. wsp Kamila Giesek.


 


T.12

Obsługa gości w obiekcie

świadczącym usługi hotelarskie

IVTH

 

13

  Przewodniczący:  Emilia Kociela-Rybicka

            Członek: Janusz Matyjasik

 


11.01.2018

godz.1200

sala nr 1

czwartek


 


 

IV TŻiUG

+

absolwenci

 


T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

9+1


 Nauczyciele oddelegowani do pracy w komisjach egzaminacyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Iłowo:

10.01.2018:   godz. 900   - Aleksandra Czarnecka

11.01.2018:   godz. 1000  - Izabela Mrozińska

11.01.2018:   godz. 1200  - Iwona Szulc

11.01.2018:   godz. 1400   - Alicja Golian

12.01.2018:   godz. 800    - Kamila Giesek

12.01.2018:   godz. 1200  - Magdalena Trzuskowska

16.01.2018:   godz. 900    - ks. Jacek Suwiński

16.01.2018:   godz. 1500  - Wioletta Grzymkowska
Ċ
Zespół Szkół Malinowo,
26 lut 2018, 12:48
Comments